Materiały na szkolenie
Mead Judging Programme

PRZEWODNIK
PO MIODACH

Zawiera szczegółowe opisy i wytyczne dla wszystkich stylów miodu pitnego.

CZYM JEST
SĘDZIOWANIE

W tym przewodniku krótko opisano, czym jest ocenianie miodu pitnego.

ZASADY
MJP

Zasady opisujące proces przyznawania określonych poziomów sędziego.

FORMULARZ
OCENY

Zapoznaj się z formularzem, który posłuży do oceny miodu pitnego.

Poznaj wady miodów pitnych.

AROMATY
MIODÓW PITNYCH

Percepcja sensoryczna wad. Rozpoznawanie produktu, identyfikacja i klasyfikacja wad.

Jak zostać certyfikowanym sędzią

By zostać sędzią miodów pitnych należy spełnić kilka podstawowych warunków.